Privacy verklaring

 

Privacy Policy
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 6 april 2018

 

Vanaf 25 mei is Muziekvereniging Sint Jan te Kilder verplicht te voldoen aan de Europees geldende GDPR-wetgeving. 
GDPR staat voor General Data Protection Regulation, ofwel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
Deze regels zijn aanzienlijk aangescherpt. Zo is het belangrijk om te communiceren waarom en op welke wijze Muziekvereniging Sint Jan te Kilder persoonsgegevens verwerkt.

Muziekvereniging Sint Jan Kilder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen, waarom en wat we er mee doen. Voor zowel onze website als het voeren van de administratie voor onze vereniging.

 We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. Ook als je lid bent van onze vereniging kun je er van uit gaan dat we vertrouwelijk omgaan met de gegevens die je met ons deelt.

 

Contactgegevens

RSIN:                                     816436538

Rechtsvorm:                        Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam:                 Muziekvereniging St. Jan 
Statutaire zetel:                  Kilder
Bezoekadres:                       Doetinchemseweg 13; 7035 CR Kilder
Telefoonnummers:             0314682068; 0653710270
Internetadres:                     
www.stjankilder.nl
E-mailadres:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Datum oprichting:              03-07-1945
Activiteiten:                         SBI-code: 90011 – Beoefening van podiumkunst
KVK nummer:                      40120675


Verwerking persoonsgegevens
 

 

Muziekvereniging Sint Jan te Kilder houdt in een ledenlijst de volgende persoonsgegevens bij.
Deze gegevens zijn verplicht voor het voeren van een goede ledenadministratie. 
Bij het starten van een lidmaatschap worden deze gegevens gevraagd en kan het lid aangeven wel of geen gebruik te maken van de interne communicatiemiddelen als de nieuwsbrief/WhatsApp groep. Tussentijds wijzigen is altijd mogelijk.

 

Persoonsgegeven Doel
Naam, adres, woonplaats Om de factuur voor de contributie te kunnen adresseren
IBAN nummer Om de contributie via automatische incasso te laten geschieden, mits het lid hier toestemming voor heeft gegeven.
Geboortedatum Om de leeftijd van het lid te kunnen bepalen, dit is noodzakelijk voor de gemeentelijke subsidie
Email adres* Communicatie door middel van interne nieuwsbrief / mededeling
Telefoonnummer* Communicatie door middel van WhatsApp groep
Datum van lidmaatschap Om de leden te kunnen huldigen bij een 25, 40, 50, 60, 70 etc. jarig lidmaatschap

 *Indien het lid niet wenst om via interne communicatie op de hoogte te worden gehouden is hij/zij vrij om dit aan te geven. In dit geval wordt het emailadres en/of het telefoonnummer uit de ledenadministratie verwijderd.

 

Waarom heeft Muziekvereniging Sint Jan deze gegevens nodig

Het bestuur van Muziekvereniging Sint Jan Kilder is verantwoordelijk voor het voeren van het beleid omtrent de ledenadministratie. Zij zijn dan ook de enige die toegang hebben tot de volledige gegevens. Een lid staat vrij om op te vragen welke gegevens er voor hem/haar in onze administratie verwerkt zijn. 

Een aantal voorbeelden waarvoor Muziekvereniging Sint Jan Kilder een correcte ledenadministratie nodig heeft zijn:

 - doorgeven aantal leden aan de Muziekbond Gelderland-Flevoland (www.mbgf.nl)

- doorgeven aantal leden aan de gemeente Montferland voor het vaststellen van het subsidiebedrag
- automatische incasso te bewerkstelligen van het contributiebedrag
- versturen van de factuur per post van het jaarlijkse contributiebedrag
 

 

Delen met derden

De naam en de woonplaats van de leden wordt doorgestuurd naar de gemeente om dat deze nodig zijn voor het toekennen van het subsidiebedrag door de gemeente Montferland. Verdere gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 


Hoe lang worden de gegevens bewaard

Deze gegevens worden bewaard gedurende de periode dat een persoon lid is bij onze vereniging. 


 


In kaart brengen websitebezoek

De website www.stjankilder.nl houdt bij hoeveel unieke bezoekers er op onze website zijn geweest, dit is een algemene functie van JOOMLA. JOOMLA is het content management systeem dat draait achter onze website. De unieke bezoekers worden bepaald aan de hand van het unieke IP-adressen waarmee mensen onze website bezoeken. Muziekvereniging Sint Jan Kilder houdt geen administratie bij over deze IP-adressen. Deze gegevens worden ook niet verstrekt aan derden.

 

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. In bepaalde situaties kunnen we naar persoonlijke gegevens vragen. Met deze gegevens kunnen we je vraag beter beantwoorden.

 

Pagina’s en informatie delen via social media

 Het is mogelijk om pagina’s op deze website te delen op Facebook. Zij gebruiken hiervoor cookies. De informatie die ze op deze manier verkrijgen wordt opgeslagen op hun servers. Muziekvereniging St. Jan Kilder heeft geen invloed op wat Facebook doet met de informatie die ze via deze cookies verzamelen. Deze kun je terug vinden in de privacyverklaring van Facebook.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het bestuur van Muziekvereniging Sint Jan Kilder zal dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier werken, op uw verzoek reageren.